Send me your experience

Mail me your Experience with God & Goddess
My Dear Friends Visitors and Bhakta Ji If you have your good experience with your favorite God & Goddess please mail me on krishna.shivabhakti@gmail.com with your full Story, Name & Address. We will display that Story on our website with your Name and Address.

Do You Like Our Blog ?

Tuesday, August 3, 2010

Goddess Gayatri Aarti


Goddess Gayatri Maa Photo


Goddess Gayatri Maa Aarti

Jayati Jaya Gaayatri Maataa
Jayati Jaya Gaayatri Maataa

Aadi Shakti Tum Alakh Niranjana
Jaga Paalana Kartri
Duhkha Shoka Bhaya Klesha
Kalaha Daaridrya Dainya Haratri. 1

Brahma Rupini Pranat Paalini
Jagad Dhaatru Umbay
Bhava Bhaya Haari Jana Hitakari
Sukhada Jagadumbay .2

Bhaya Haarini Bhava Taarini Anaghay
Aja Aananda Raashi
Avikaari Aghaari Avichalita
Amalay Avinaashi. 3

Kaamdhenu Sata Chita Anandaa
Jaya Gangaa Geetaa
Savitaaki Shaashwati Shakti
Tum Saavitri Sitaa. 4

Rig Yaju Saama Atharva Pranayini
Pranava Mahaa Mahimay
Kundalini Sahasraar Sushumnaa
Shobhaa Guna Garimay. 5

Swaahaa Swadhaa Shachi Brahmaani
Raadhaa Rudraani
Jaya Sata Roopa Vaani Vidyaa
Kamalaa Kalyaani. 6

Janani Hum Hain Deena Heena
Duhkha Daaridrya Kay Ghayray
Yadyapi Kutila Kaputa
Tau Baalaka Hai Taray. 7

Sneha Sami Karuna Maya Maataa
Charan Sharana Lijai
Bilakh Rahay Hum Shishu Suta Teray
Dayaa Drashti Kijai. 8

Kaama Krodha Mada Lobha
Dambha Durbhaava Dwesha Hariye
Shuddhi Buddhi Nishpaapa
Hradaya Muna Ko Pavitra Kariye. 9

Tum Samartha Saba Bhanti Tarini
Tushti Pushti Tratta
Sat Marag Par Hamen Chalao
Jo Hai Sukhdata. 10

Jayati Jaya Gayatri Maataa
Jayati Jaya Gayatri Maataa

No comments:

Search from here

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

You may also like it

Related Posts with Thumbnails

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Support the Haiti Disaster Relief Effort