Send me your experience

Mail me your Experience with God & Goddess
My Dear Friends Visitors and Bhakta Ji If you have your good experience with your favorite God & Goddess please mail me on krishna.shivabhakti@gmail.com with your full Story, Name & Address. We will display that Story on our website with your Name and Address.

Do You Like Our Blog ?

Wednesday, July 7, 2010

Lord Vishnu, Fabulous ( Mythological ) Names


Lord Vishnu


Names of Lord Vishnu, Fabulous ( Mythological ) Names


Adisesh
Adinath
Ajitesh
Akshaj
Bhudhav
Bhuvanesh
Chakradev
Chakradhar
Chhatrabhuj
Eha
Eka
Ekana
Evyavan
Hemang
Hiranya
Hrishikesh
Ijay
Indivar
Inesh
Ish
Jagannath
Jaipal
Janardan
Jina
Kumud
Kunda
Liladhar
Lohitaksh
Loknath
Madhuban
Mahakram
Mahatru
Mahendra
Namdev
Narayan
Narottam
Nityanta
Padmesh
Parmesh
Pitambar
Pramodan
Purshottam
Rakshan
Ram
Ratnabhu
Ratnanidhi
Samarendra
Samarendu
Samarjit
Satindra
Shridhar
Shrinath
Shripad
Shripal
Shripati
Shriram
Shriranga
Shrivatsa
Shriyans
Sourish

Taran
Tirthankar
Trilokesh
Trinabh
Uchadev
Udarathi
Uddiran
Upendra
Utpalaksh
Vaikhan
Varadraj
Varish
Vatsin
Vedatman
Vidhu
Vikramin
Viksar
Vikunth
Virochan
Vishatan
Vishnahpu
Vishnu
Vishodhan
Vishvadhar
Vishvahetu
Vishvanabh
Vitthal
Yajnadhar
Yajnesh
Yamahil


Search from here

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

You may also like it

Related Posts with Thumbnails

Blog Archive

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Support the Haiti Disaster Relief Effort